Στο Τέμπλο υπολείπονται να τοποθετηθούν ακόμη μερικές εικόνες για να ολοκληρωθεί ο διάκοσμος.

Οι εικόνες που υπολείπονται είναι οι εξής:

Μυστικός Δείπνος   -  1.950 €

Μικρές εικόνες (16)   -  380 € έκαστη

Ευαγγελισμός (Βημόθυρα)   -  700 €

Τα ''Λυπητερά'' (Σταυρός, Θεοτόκος, Ιωάννης) είναι δωρεά του αγιογράφου π. Παναγιώτη Μπρέλλα (Πεύκης) που αγιογράφησε τις εικόνες του τέμπλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Γραμματέα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Διάβας κ. Σπυρίδωνα Βλαχογιάννη και στο

τηλ. 697 359 1806