21.12.2021

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για το πως ο Θεός έλαβε την ανθρώπινη φύση σε έναν καταπληκτικό του λόγο...

Αλλ' όμως, όπως έλεγα προηγουμένως, ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμησε πόρνη. Πόρνη επιθύμησε ο Θεός; Ναι πόρνη˙ εννοώ τη δική μας φύση. Πόρνη επιθυμούσε ο Θεός; Και ο άνθρωπος βέβαια, αν επιθυμήσει πόρνη, καταδικάζεται, ο Θεός όμως επιθυμεί πόρνη; Και πάρα πολύ. Ο άνθρωπος εξάλλου επιθυμεί την πόρνη για να γίνει πόρνος, ενώ ο Θεός επιθυμεί πόρνη, για να την καταστήσει παρθένο. Ώστε η επιθυμία του ανθρώπου είναι καταστροφή γι' αυτήν που επιθυμεί, ενώ η επιθυμία του Θεού είναι σωτηρία γ' αυτήν που επιθυμεί. Ο τόσο υψηλός και τόσο μεγάλος επιθύμησε την πόρνη; Και γιατί; Για να γίνει νυμφίος. Τί κάνει; Δε στέλνει σ' αυτήν κανένα δούλο, δε στέλνει τον άγγελο στην πόρνη, δε στέλνει αρχάγγελο, δε στέλνει τα χερουβίμ, δε στέλνει τα σεραφίμ, αλλ' έρχεται ο ίδιος εκείνος που την ερωτεύεται. Όταν πάλι ακούσεις έρωτα, μη θεωρείς το σωματικό. Ξεχώριζε τα νοήματα από τις λέξεις, όπως η πολύ καλή μέλισσα που πετάει στα άνθη και παίρνει το κερί, ενώ αφήνει τα χορτάρια.

Επεθύμησε την πόρνη˙ και τι κάνει; Δεν την ανεβάζει ψηλά, γιατί δεν ήθελε να φέρει την πόρνη στον ουρανό, αλλά κατεβαίνει αυτός κάτω. Έρχεται προς την πόρνη και δεν ντρέπεται˙ έρχεται στην καλύβα της. Τη βλέπει να μεθάει. Και πώς έρχεται; Όχι με γυμνή την ουσία, αλλά γίνεται, αυτό που ήταν η πόρνη, όχι στη διάθεση, αλλά στη φύση γίνεται αυτό, για να μην τον δει και τρομάξει, για να μην απομακρυνθεί, για να μη φύγει. Έρχεται προς την πόρνη και γίνεται άνθρωπος. Και πώς γίνεται; Σε μήτρα κυοφορείτε, μεγαλώνει σιγά - σιγά, και βαδίζει το δρόμο της δικής μας ηλικίας. Ποιος; Η οικονομία, όχι η θεότητα˙ η μορφή του δούλου, όχι η μορφή του Κυρίου˙ η σάρκα η δική μας, όχι η δική του ουσία. Μεγαλώνει σιγά - σιγά και συναναστρέφεται με τους ανθρώπους. Όμως τη βρίσκει γεμάτη πληγές, εξαγριωμένη, φορτωμένη από δαίμονες˙ και τι κάνει; Την πλησιάζει. Εκείνη είδε και έφυγε.

Καλεί μάγους. Τι φοβάστε; Δεν είμαι κριτής, αλλά ιατρός. «Δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο». Καλεί αμέσως μάγους. Ω καινούργια και παράδοξα πράγματα! Οι απαρχές αμέσως είναι μάγοι. Βρίσκεται σε φάτνη αυτός που βαστάζει την οικουμένη και είναι στα σπάργανα αυτός που φροντίζει για όλα. Είναι ξαπλωμένος ο ναός και κατοικεί μέσα του ο Θεός. Και έρχονται οι μάγοι και τον προσκυνούν αμέσως˙ έρχεται ο τελώνης και γίνεται ευαγγελιστής˙ έρχεται η πόρνη και γίνεται παρθένος˙ έρχεται η Χαναναία και απολαμβάνει τη φιλανθρωπία του. Αυτό είναι γνώρισμα του εραστή, το να μην απαιτήσει ευθύνες για τα αμαρτήματα, αλλά να συγχωρήσει τα παράνομα σφάλματα. Και τι κάνει; Την παίρνει, την αρραβωνιάζεται. Και τι δίνει σ' αυτή; Δαχτυλίδι. Ποιο; Το πνεύμα το άγιο. Λέγει ο Παύλος˙ «εκείνος όμως που μας στερεώνει μαζί με σας είναι ο Θεός, ο οποίος και μας σφράγισε και μας έδωσε τον αρραβώνα του Πνεύματος». Πνεύμα δίνει σ' αυτήν.

Έπειτα λέγει˙ δε σε φύτεψα σε παράδεισο; απαντάει, ναι. και πώς εξέπεσες από εκεί; Ήρθε ο διάβολος και με πήρε από τον παράδεισο. φυτεύθηκες στον παράδεισο και σε έβαλε έξω˙ να, σε φυτεύω μέσα μου, εγώ σε βαστάζω. Πώς; Δεν τολμάει να με πλησιάσει. Ούτε στον ουρανό σε ανεβάζω, αλλά εδώ είναι ανώτερα από τον ουρανό˙ σε βαστάζω μέσα μου εγώ ο Κύριος του ουρανού. Ο ποιμένας βαστάζει και ο λύκος δεν έρχεται πια, ή καλύτερα θα τον αφήσω να πλησιάσει. Και βαστάζει τη δική μας φύση, πλησιάζει ο διάβολος και νικιέται. Σε φύτεψα μέσα μου. Γι' αυτό λέγει, «εγώ είμαι η ρίζα, εσείς τα κλήματα», και φύτεψε αυτήν μέσα του. Και τι λοιπόν; Είμαι όμως αμαρτωλός, λέγει, και ακάθαρτος. Μη σε μέλει, ιατρός είμαι. Ξέρω το δικό μου σκεύος, ξέρω πως καταστράφηκε. Πήλινο ήταν πριν απ' αυτό, και καταστράφηκε. Το πλάθω πάλι από την αρχή με το λουτρό της αναγέννησης και το παραδίνω στη φωτιά.

Πρόσεχε λοιπόν˙ έλαβε χώμα από τη γη και έκαμε τον άνθρωπο˙ τον έπλασε. Ήρθε ο διάβολος, τον κατέστρεψε. Ήρθε αυτός, τον πήρε πάλι, τον ξαναζύμωσε, τον ξαναχώνευσε στο βάπτισμα, αλλά δεν άφησε να είναι το σώμα του πήλινο, αλλά το έκαμε οστράκινο. Παρέδωσε τον πηλό στη φωτιά του Πνεύματος. «Αυτός θα σας βαπτίσει σε Πνεύμα άγιο και σε φωτιά» ˙ σε νερό για να πλασθεί πάλι, σε φωτιά για να στερεωθεί. Γι' αυτό ο προφήτης από την αρχή προφητεύοντας έλεγε, «σαν σκεύη αγγειοπλάστη θα τους συντρίψεις». Δεν είπε, σαν σκεύη οστράκινα, που ο καθένας τα έχει, γιατί σκεύη αγγειοπλάστη είναι εκείνα που ο αγγειοπλάστης κατασκευάζει στον τροχό. Αλλά τα σκεύη του αγγειοπλάστη είναι πήλινα, ενώ τα δικά μας οστράκινα. Προαναγγέλοντας λοιπόν την ξαναχώνευση με το βάπτισμα λέγει, «σαν σκεύη αγγειοπλάστη θα τους συντρίψεις». Ξαναπλάθει, λέγει, και χωνεύει. Βυθίζομαι στο βάπτισμα, και ξαναπλάθεται το σώμα μου, και το ξαναχωνεύει η φωτιά του Πνεύματος και γίνεται οστράκινο.

Και ότι δεν είναι κομπορρημοσύνη τα λόγια αυτά, άκουσε τον Ιώβ˙ «μας έκαμες από πηλό». Και ο Παύλος˙ «έχουμε το θησαυρό αυτόν μέσα σε οστράκινα σκεύη». Αλλά βλέπε τη δύναμη του όστρακου. Γιατί δεν ψήνεται στη φωτιά, αλλά στο Πνεύμα. Πώς είναι οστράκινο; «Πέντε φορές με κτύπησαν από σαράντα παρά μία μαστιγώσεις, τρεις φορές με ράβδισαν, μια φορά με λιθοβόλησαν», και το οστράκινο αυτό σκεύος δεν έσπασε. «Ένα εικοσιτετράωρο έμεινε στο βυθό». Έμεινε στο βυθό, και το οστράκινο σώμα δε διαλύθηκε . Ναυάγησε, και ο θησαυρός δε χάθηκε. Το πλοίο βυθίστηκε και το φορτίο επέπλευσε. «Έχουμε το θησαυρό». Ποιο θησαυρό; Τη χορηγία του Πνεύματος, τη δικαιοσύνη, τον αγιασμό, την απολύτρωση. Ποιόν; Πες μου. «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτησε. Αινέα, σε θεραπεύει ο Ιησούς Χριστός. Σε σένα λέγω, το πονηρό πνεύμα, φύγε απ' αυτόν».

(Ιωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς Εὐτρόπιον εὐνοῦχον πατρίκιον καὶ ὕπατον)

10.12.2021

Πνευματικοί και γεροντισμός.

Ο καθηγητής Δογματικής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Χρυσόστομος Σταμούλης μιλάει για τους πνευματικούς και τον γεροντισμό. Μαζί του ο ψυχίατρος κ. Ιάκωβος Μαρτίδης, ο λοιμωξιολόγος κ. Ιωάννης Μπαραμπούτης και ο παθολόγος - εντατικολόγος κ. Αντώνιος Λιόλιος.

Σε μία σύντομη συζήτηση όπου πίστη και επιστήμη συνδέονται προς όφελος του ανθρωπίνου προσώπου...


05.12.2021

Χριστός γεννᾶται· δοξάσατε.

Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε.

Χριστός ἐπί γῆς· ὑψώθητε.

Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ,

καί ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί·

ὅτι δεδόξασται.


29.11.2021

Με αφορμή την εορτή του οσίου Πορφυρίου...

Στην ιστοσελίδα  www.porphyrios.net μπορείτε να βρείτε θαυμάσια πνευματικά κείμενα και ομιλίες του οσίου Πορφυρίου.


25.11.2021

Άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης): Τον δικό σου τον άγγελο τον είδα! Πρόσεξε...

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Μαρτυρία † Γεωργίου Παπαζάχου, καθηγητή Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών]:

[...] Είχε έρθει [ο άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης)] στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών για τα προβλήματα, που είχε με την καρδιά του.

Μόλις έμαθα ότι ήταν εκεί, πήγα να τον δω. Ήταν η μέρα, που τον είχαν μετακινήσει από τη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης σ' ένα δωμάτιο με τρία κρεβάτια κι ένα ράντζο, πάνω στο οποίο είχαν βάλει τον Γέροντα Ιάκωβο.

Η πρώτη εντύπωσή μου μόλις τον είδα είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Αν σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός ακτινοβολούσε θα είναι λίγο.

Την ώρα που μπήκα στο δωμάτιό του, ήταν εκεί οι γιατροί, που έκαναν την καθημερινή επίσκεψη τους οι γιατροί στους θαλάμους των ασθενών.
[...]

Όταν τελείωσαν κι έφυγαν οι γιατροί, πήγα και κάθισα δίπλα στον Γέροντα Ιάκωβο, ο οποίος μόλις με είδε, μου είπε το εξής, το οποίο με έκανε να ανατριχιάσω, γιατί ήταν κάτι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ:
- Δεν σε ξέρω. Πρώτη φορά σε βλέπω. Αλλά βλέπω ότι πίσω σου στέκεται ο άγγελός σου.

Με συγκλόνισε κυριολεκτικά αυτό που μου είπε. Δεν το λέω για υπερηφάνεια.
Και πρόσθεσε:
- Όλοι οι άνθρωποι έχουν άγγελο. Αλλά τον δικό σου τον είδα. Πρόσεξε να μη τον διώξεις από κοντά σου.

Ανατριχιάζω ολόκληρος κάθε φορά, που το σκέφτομαι, το ίδιο όπως την ώρα εκείνη.

Κι ολοκλήρωσε ο Γέρων Ιάκωβος:
- Αυτός ο άγγελος έχει κατονομασθεί την ημέρα της βαπτίσεως σου. Από την ημέρα της βαπτίσεώς σου σε συνοδεύει και δεν πρέπει να φεύγει από κοντά σου. Είναι αυτός, ο οποίος τελικά θα πάρει την ψυχή σου στα χέρια του και θα την οδηγήσει την ημέρα της Κρίσεως. Κι όταν θα έρχονται οι δαίμονες και θα λένε «αυτός έκανε εκείνο, έκανε το άλλο, διέπραξε αυτή την αμαρτία και την άλλη», τότε ο άγγελός σου θα λέει «ναι, τα έκανε αυτά, αλλά ταυτόχρονα έκανε κι αυτό το καλό, έκανε και το άλλο καλό». Αυτός είναι ο δικηγόρος, που θα σε υποστηρίξει. Πρόσεξε, λοιπόν, να μην τον απομακρύνεις. Τον είδα να είναι κοντά σου».
[...]

Από το βιβλίο, ο «Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), Ένας σύγχρονος άγιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος», έκδοση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, Λίμνη Ευβοίας, 2018.


Πηγή: www.pemptousia.gr

20.11.2021

Γιορτάζει ο όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης!

Στις 22 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του αγίου Ιακώβου Τσαλίκη από την Εύβοια. Ο άγιος Ιάκωβος είναι σύγχρονος άγιος της Εκκλησίας μας, αφού εκοιμήθη το 1991. Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ στην Εύβοια. Έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων της εποχής μας για την οσιότητά του, τον άγιο βίο του και τα θαύματα που επιτελεί παρέχοντας ίαση και παρηγοριά στους ασθενείς και πονεμένους ανθρώπους.

Στο παρακάτω βίντεο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μιλάει για τον όσιο Ιάκωβο, τον οποίο γνώρισε και έζησε από κοντά.

20.11.2021

Ο όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης για την νηστεία...

[...] Και όταν πήγε στο Μοναστήρι, ασκήθηκε υπεράνθρωπα στην αρετή της νηστείας

Αναφερόμενος ο Γέροντας στο θέμα αυτό μεταξύ άλλων έλεγε:

«Η νηστεία είναι εντολή του Θεού... και ο Χριστός μας ενήστευσε. Γι αυτό και μεις να νηστεύουμε παιδιά μου.

Η μητέρα μου μ' έμαθε νηστεία παιδιόθεν. Δεν μ' έβλαψε η νηστεία μέχρι σήμερα που είμαι εβδομήντα χρονών κι ας έχω ασθένειες επάνω μου».

«Η νηστεία κι αυτή η λεπτοδίαιτα πολύ ωφελούν τον άνθρωπο».

«Υπάρχουν νηστίσιμα φαγητά πολλά. Αρκεί ο άνθρωπος να 'χει την υγεία του και τη θέληση να νηστέψει».

«Και τα δαιμόνια και οι αρρώστιες κι όλα τα πάθη με τη νηστεία και την προσευχή αποβάλλονται».

«Προσευχή, παιδιά μου, και νηστεία αυτά ωφελούν την ψυχή του ανθρώπου».(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Από το βιβλίο, ο «Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), Ένας σύγχρονος άγιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος», έκδοση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, Λίμνη Ευβοίας, 2018.

(Πηγή: ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ)

18.11.2021

Ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος μιλάει για το εμβόλιο...

''Ο γέροντας μου ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έλεγε όταν έχεις την ασπιρίνη δίπλα είναι αυθάδεια να ζητάς από τον Θεό να σου θεραπεύσει τον πονοκέφαλο''.


Ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος είναι Καθηγητής της Δογματικής και της Χριστιανικής Φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθυντής Ιερατικών και Θεολογικών Σπουδών. Είναι επίσης Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Balamand, στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Cambridge, καθώς και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester. Διευθύνει το αγγλόφωνο διεθνές ακαδημαϊκό περιοδικό Analogia: the Pemptousia Journal for Theological Studies. Γεννήθηκε στο Βόλο. Σπούδασε ψυχολογία, παιδαγωγική, θεολογία και φιλοσοφία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Παρίσι (Σορβόννη (Paris 4) και Institut Catholique de Paris) και το Cambridge. Είναι διδάκτορας Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990). Εργάστηκε στο Ερευνητικό Κέντρο για τον Αρχέγονο Χριστιανισμό Tyndale House του Cambridge και δίδαξε ή έδωσε σεμινάρια στο Κέντρο Προχωρημένων Θεολογικών και Θρησκευτικών Σπουδών (C.A.R.T.S.) της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cammbridge, στο Πανεπιστήμιο του Durham, δίνοντας επίσης διαλέξεις και σε άλλα Παν/μια ή Ερευνητικά Κέντρα. Βιβλία και άρθρα του έχουν μεταφρασθεί σε δέκα γλώσσες.


Ματθαίος ο Ευαγγελιστής

(16 Νοεμβρίου)

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου.

Ο Απόστολος Ματθαίος ήταν γιος του Αλφαίου, καταγόταν από τη Γαλιλαία και πριν γίνει μαθητής του Χριστού, ονομαζόταν Λευίς. Όπως ο ίδιος αναφέρει, παραθέτοντας τον κατάλογο των δώδεκα Αποστόλων, ασκούσε το κακόφημο επάγγελμα του τελώνη, δηλαδή ήταν συλλέκτης φόρων, από το οποίο και είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία.

Γράφει ο Ηλίας Βουλγαράκης ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος θέλησε να υπογραμμίσει την αρετή της ταπείνωσης στη ζωή του και γι' αυτό αναφέρεται προσωπικά στο επάγγελμα που επιτελούσε. «῾Η διαπίστωση αὐτή ὁδήγησε τον ἱστορικό Εὐσέβιο Καισαρείας τῆς Παλαιστίνης στο εὔλογο συμπέρασμα ὅτι ὁ ᾿Απόστολος Ματθαῖος ἔγραψε αὐτόν τον χαρακτηρισμό, ὄχι ἀσφαλῶς για να τιμήσει τον ἑαυτό του ἀπέναντι στους ἄλλους ᾿Αποστόλους που ἦσαν στην πλειονότητά τους ψαράδες, ἀλλά για να τον ὑποτιμήσει. Πόσο σωστό εἶναι το συμπέρασμα τοῦτο καταφαίνεται ἀπό το γεγονός ὅτι στην ἀρχαία ἐποχή, ἀλλά και στα χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης το ἐπάγγελμα τοῦ τελώνη θεωρεῖτο ἠθικά ἐπιλήψιμο λόγῳ τῶν ἐκβιασμῶν που ἔκαναν οἱ τελῶνες σε πλούσιους και φτωχούς για να συνάζουν περισσότερα χρήματα. Στην Καινή Διαθήκη ὁ τελώνης κατατάσσεται συχνά μαζί με τους ἁμαρτωλούς (Μτ. θʹ 10· ιαʹ 19· καʹ 31· Μκ. βʹ 15· Λκ. εʹ 29· ζʹ 34) ἢ με τους ἀπίστους (ἐθνικούς) (Μτ. ιηʹ 17). Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνει ὁ Εὐσέβιος ὅτι ὁ Ματθαῖος, προσθέτοντας δίπλα στο ὄνομά του το παλιό του ἐπάγγελμα, κινήθηκε ἀπό πραγματική ταπείνωση».

Μόλις, ωστόσο, άκουσε τον Ιησού να του απευθύνει το «ακολούθει μοι», εγκατέλειψε τα πάντα, μετανόησε και έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου. Άλλαξε άρδην την πορεία της ζωής του. Επισημαίνει ο υμνογράφος για τον Ευαγγελιστή Ματθαίο: «Του τελωνείου τον ζυγόν απορρίψας, δικαιοσύνης τω ζυγώ προσηρμόσθης».

Ο Απόστολος Ματθαίος κήρυξε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, πρώτα ανάμεσα στους τελώνες και τα συγγενικά του πρόσωπα και ύστερα ανάμεσα στους ειδωλολάτρες, πολλούς από τους οποίους κατόρθωσε να φέρει στην αληθινή πίστη. Κήρυξε επίσης το ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και υπέστη μαρτυρικό θάνατο.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι ο συγγραφέας του πρώτου, κατά σειρά, βιβλίου από τα συνολικά 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, δηλαδή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου.

Γίνεται φανερό ότι με τη Χάρη του Παναγίου Πνεύματος όλα είναι δυνατά μέσα στην Εκκλησία. Μεταμορφώνονται και πρόσωπα και καταστάσεις, αρκεί ο άνθρωπος να διακρίνεται από πνεύμα μετανοίας και ταπεινώσεως. Ένα ακόμη τέτοιο ζωντανό παράδειγμα από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της Εκκλησίας μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι, ως τρόπος ζωής και σωτηρίας, προβάλλει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος.

Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μιλάει για τους πιστούς της εποχής του που δεν εκκλησιάζονται.

Μήπως όσα λέει δεν αφορούν και την σημερινή εποχή;

...λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τί θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε...

Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στον ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει...

Οι μάρτυρες έχυσαν το αίμα τους για την Αλήθεια, κι εσύ λογαριάζεις μία τόσο μικρή απόσταση; Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό, κι εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις; Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου, κι εσύ Τον περιφρονείς; Γιορτάζουμε μνήμες αγίων, κι εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι σπίτι σου; Και όμως, πρέπει να έρθεις, για να δεις το διάβολο να νικιέται, τον άγιο να νικάει, τον Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει....

Αλλά θα μου πεις, σ' εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη η πρόφαση. Εφτά μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις εφτά μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σ' εμάς έδωσε έξι, ενώ για τον εαυτό Του άφησε μία. Αυτή η μοναδική μέρα, λοιπόν, δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις εργασίες;...

''Ναι, αλλά μπορώ'', λέει κάποιος άλλος, ''να προσευχηθώ και στο σπίτι μου''. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως, είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου, είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι, όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ικεσίας αναπέμπεται στον Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν Τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν Τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις απ' όσες στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων...

Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας ικετεύω, ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα, όπου κι αν βρισκόμαστε, στην εκκλησία.

Λόγοι αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου...

Ανατροφή παιδιών...

Δεν είναι αξιοπερίεργο το ότι στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο να μάθουν γράμματα και τέχνες και εξαντλούμε όλες μας τις δυνατότητες για την επιτυχία αυτού του σκοπού και δε ενδιαφερόμαστε να τα αναθρέψουμε συγχρόνως και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού;

Ε, λοιπόν να ξέρετε ότι, όταν ανατρέφουμε τα παιδιά μας, έτσι ώστε να γίνουν, ανεδή, ακόλαστα, απειθάρχητα, βάναυσα, τότε, εμείς πρώτοι θα γευθούμε τους καρπούς της κακίας τους.

Ας προσέξουμε λοιπόν αυτό το θέμα κι ας υπακούσουμε σ᾿ αυτό που μας διδάσκει ο μακάριος Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας συμβουλεύει να ανατρέφουμε τα παιδιά μας και να τα παιδαγωγούμε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

Να τους δίνουμε πάντα εμείς πρώτοι το καλό παράδειγμα και να τα συνηθίσουμε από μικρά στην μελέτη των θείων Γραφών.


Πλούτος...

Θέλεις να αφήσεις άνθρωπε μου, πλούτο στο παιδί σου; Δίδαξε το να είναι τίμιο. Γιατί έτσι θα μπορέσει να διαφυλάξει τον πλούτο του. Έτσι, ακόμα κι αν δεν αποκτήσει άλλα κτήματα, τουλάχιστον δεν θα σκορπίσει όσα έχει.

Αν όμως το παιδί σου είναι πονηρό, τότε δεν θα το αφήσεις φύλακα του πλούτου σου, αλλά θα το κάνεις χειρότερο κι από τον τελευταίο φτωχό της γης.

Για όσους δεν έχουν αναθρέψει σωστά τα παιδιά τους, είναι γι' αυτά προτιμότερη, από τον πλούτο, η τέλεια φτώχεια. Γιατί η φτώχεια θα τα διατηρήσει στην αρετή, ακόμα και παρά τη θέλησή τους, ενώ ο πλούτος δεν θα τα αφήσει στον ίσιο δρόμο, ακόμα κι αν τα ίδια το θέλουν. Η πλούσια ζωή θα τα παρασύρει στο κακό, θα τα καταστρέψει και θα τα οδηγήσει σε αμέτρητα δεινά.

Ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο Άγιος των αδικημένων.

Ο Άγιος Νεκτάριος ο θαυματουργός είναι ο Άγιος των αδικημένων. Είναι ο σύγχρονος Ιώβ, ο οποίος αντλούσε την δύναμή του από τον μεγαλύτερο Αδικημένο, που πέρασε στην ιστορία, τον Χριστό.

Όταν νιώθει κανείς αδικημένος, ας τον επικαλείται στην προσευχή του. Ας τον μιμείται στην αντιμετώπιση της αδικίας που υπέστη.
Δεν γόγγυσε, δεν οργίστηκε, δεν έχασε την πίστη και την ελπίδα Του, γιατί την δύσκολη ώρα της δοκιμασίας «γαντζώθηκε» με την εμπιστοσύνη του στον Θεό και στο Θέλημά Του.

Σήμερα, αυτές τις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε, μας δίδεται μοναδική ευκαιρία να δείξουμε την πίστη μας στον Θεό, όχι με λόγια, φωνές, οργή και θυμό, εξαπολύοντας κατάρες, αλλά μιμούμενοι την πραότητα του αγίου Νεκταρίου, προσευχόμενοι, γαλήνιοι, ειρηνικοί, καρτερούντες το έλεός Του.

Η χάρη του Αγίου Νεκταρίου να μας χαριτώνει και να μας ενδυναμώνει στην κατά Θεόν προσπάθεια.
Χρόνια πολλά!

Του Αρχ. Βαρθολομαίου, Καθηγούμενος Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου

(Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr)

Ο άγιος Νεκτάριος και τα πρόβατα.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μαρτυρία της Κλ. Γελαδάκη:
Τότε στο Μοναστήρι πεινάγανε.

Ο Άγιος πήγαινε στην εικόνα της Παναγίας που 'χει στο δωμάτιό του.

Την παρακαλούσε κι ύστερα φανερωνόταν σε τσελιγκάδες και τους έλεγε:
- Τα παιδιά μου πεινάνε, βοηθήστε τα.

Σε πέντε-δέκα μέρες -η τρίχα μου σηκώνεται- φέρναν με το πλοίο τα πρόβατα.

Τα 'βγάζαν στη στεριά κι αυτά παίρνανε μόνα τους το δρόμο και πήγαιναν στον Άγιο.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Μανώλη Μελινού, «Μίλησα με τον άγιο Νεκτάριο, Συνεντεύξεις με 30+1 ανθρώπους που τον γνώρισαν», α' τόμος. Η φωτογραφία του Αναστασίου Κεφαλά ελήφθη από το ίδιο βιβλίο.

(Πηγή: ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ)

Με αφορμή την εορτή των Αρχαγγέλων...

''ΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΜΙΧΑΗΛ, ΓΑΒΡΙΗΛ KAI ΡΑΦΑΗΛ
ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ''

Υπό
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αντινόης
κ.κ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Η αγάπη του Παντοδυνάμου Θεού είναι μία ιδιότητα που εξωτερικεύεται με τη δημιουργία από την ανυπαρξία τόσον του αοράτου κόσμου ή του κόσμου των αγγέλων, όσον με την δημιουργία του υλικού και ορατού σύμπαντος. Η αποκορύφωση της όλης δημιουργικής αγάπης του Θεού εκδηλώνεται με την πλάση του ανθρώπου και τελικά με την εν Χριστώ σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

Ο κόσμος των Αγγέλων ήταν η πρώτη δημιουργική πράξη του Θεού. Οι άγιοι Άγγελοι είναι νοητά κτίσματα, άϋλα πνεύματα και αεικίνητα. Οι Άγγελοι είναι ελεύθερα και αυτεξούσια πνεύματα• είχαν την απόλυτη ελευθερία, εάν ήθελαν, να μείνουν σταθεροί στην αγιότητα , ή να στραφούν προς το κακό, όπως συνέβη με τον Εωσφόρο, που επινόησε το κακό, και όλους τους αγγέλους που τον ακολούθησαν και έπεσαν. Οι Άγγελοι είναι ασώματοι και υπηρετούν τον Θεό δοξολογώντας ακατάπαυστα την αγιότητα και την άπειρή Του δύναμη. Ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους από την αρχή αθανάτους και ξένους προς την φθορά και τον θάνατο. Είναι όμως τρεπτοί ως προς την φύση και τη γνώμη τους, δηλαδή έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν την φύση τους και από το καλό να μεταπηδήσουν στο κακό. Την δόξα και λαμπρότητά τους την λαμβάνουν από τον Θεό. Οι Άγγελοι είναι περιγραπτοί, δεν παρευρίσκονται παντού, όπως συμβαίνει μες τον Θεό.

Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, οι Άγγελοι διαιρούνται σε τρεις Τάξεις και εννέα ουράνια Τάγματα. Η πρώτη Τάξη περιλαμβάνει: τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, τα πολυόμματα Χερουβείμ και τους Θρόνους• η δεύτερη Τάξη έχει: τις Κυριότητες, τις Δυνάμεις και τις Εξουσίες• και η τρίτη Τάξη: τις Αρχές, τους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους.

Σήμερα, η Εκκλησία εορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέλων. Σύναξη σημαίνει συνάθροιση - συγκέντρωση. Γιατί γιορτάζουμε τη Σύναξη των Αρχαγγέλων και όλων των επουρανίων Αγγελικών Ταγμάτων;

Ο Θεός, όταν δημιούργησε τους Αγγέλους, τους έδωσε να έχουν την απόλυτη ελεύθερα γνώμη. Έπρεπε όμως να αποδείξουν ότι ήταν άξιοι της τιμής με την οποία τους κόσμησε. Γι' αυτό δοκιμάστηκε η πίστη τους. Ένας απ' αυτούς, ο Εωσφόρος, που ήταν ο πρώτος όλων των αγγελικών Ταγμάτων, αυτός που ήταν ο ωραιότερος, δυνατότερος και λαμπρότερος, υπερηφανεύθηκε και πίστεψε ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Θεό και να στήσει τον θρόνου του υπεράνω του Θεού. Αυτό ήταν το αμάρτημά του. Υπερηφανεύθηκε! Επαναστάτησε εναντίον του Θεού και μαζί του παρέσυρε μεγάλο αριθμό αγγέλων, που με την πτώση τους μετατράπηκαν από φωτεινούς αγγέλους σε σκοτεινούς και από αγίους σε πονηρούς. Όταν έπεσαν οι πονηροί άγγελοι, που ονομάζονται δαίμονες, συγκεντρώθηκαν όλα τα επουράνια Τάγματα και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε στο κέντρο και αναφώνησε: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού» και αμέσως οι άγιοι Άγγελοι στάθηκαν πιστοί προς τον Θεό και δεν ακολούθησαν την πονηρά σκέψη του Εωσφόρου. Αυτό, λοιπόν, το γεγονός εορτάζουμε σήμερα. Δεν γιορτάζομε την πτώση του Εωσφόρου και των πονηρών του πνευμάτων, αλλά γιορτάζομε τη συνάθροιση των αγίων Αγγέλων που έδειξαν πίστη ορθή και ακλόνητη στον Ένα Αληθινό Θεό και Δημιουργό των όλων. Συναθροίστηκαν οι άγιοι Άγγελοι για να εκφράσουν την πίστη τους στο Δημιουργό τους και από τότε παρέμειναν σταθεροί στην αγιότητα και στο καλό.

Η σημερινή γιορτή των Αρχαγγέλων έχει να μας υπενθυμίσει δύο πράγματα: Πρώτον, εάν οι άγγελοι που έπεσαν στην υπερηφάνεια, έχασαν την αξία τους και τη λαμπρότητά τους εξ αιτίας της αμαρτίας, πόσο μάλλον θα συμβεί σε μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, εάν δεν στεκόμαστε στο ύψος των αρετών; Εάν στον Εωσφόρο συνέβηκε τόσο ανεπανόρθωτο κακό, επειδή δεν πρόσεξε και στράφηκε στο κακό, πόσο μάλλον θα συμβεί σ' εκείνους που θεληματικά μένουν προσκολλημένοι στην αμαρτία; Δεύτερον, πρέπει να παραδειγματιστούμε από την πιστότητα των αγίων Αγγέλων.

Σήμερα, η κοινωνία μας προκαλεί συνεχώς και πρέπει καθημερινά να ομολογούμε πίστη ορθή στο Χριστό. Όταν η αμαρτία, με οποιαδήποτε μορφή κι αν εμφανίζεται, υψώσει τα ελκυστικά της δίχτυα για να μας αιχμαλωτίσει, τότε θα πρέπει να φανούμε σταθεροί στις αρετές. Πρέπει να βροντοφωνήσουμε με πίστη: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου», για να μη συμβεί και σε μας αυτό που συνέβη στον Εωσφόρο.

Καθημερινά πρέπει να αντιστεκόμαστε κατά του κακού, γιατί η πάλη μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον των αρχών και τις εξουσίες του σκότους του αιώνος αυτού. Σ' αυτό τον αγώνα εναντίον του κακού θα έχουμε συμπαραστάτες τους αγίους Αγγέλους, οι οποίοι θα πρεσβεύουν συνεχώς στον Κύριο για τη σωτηρία μας. Αμήν.

''Απαρχή'': Μία νέα πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα πνευματικού ύφους.


Μία νέα ιστοσελίδα με γνήσιο θεολογικό λόγο και αναζητήσεις. Κείμενα, ομιλίες, βίντεο, συνεντεύξεις, λατρευτική ζωή, πατερικός λόγος, επικαιρότητα.

Κι όλα αυτά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aparchi.gr

Γέρων Νίκων ο Νεοσκητιώτης (Ιερά Καλύβη Αγίου Σπυρίδωνα, Νέα Σκήτη Αγίου Όρους).

Ο Γέρων Νίκων γεννήθηκε και μεγάλωσε στo Μενίδι Αττικής. Είχε την ευλογία να έχει γέροντα στα πρώτα του βήματα στον μοναχισμό, τον μακαριστό γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεΐτη, (πρ. ηγούμενος της Ι.Μ. Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα των Η.Π.Α.. Σπούδασε Νομική και Θεολογία. Ασχολείται και με την αγιογραφία και τη φωτογραφία. Μονάζει στο Άγιο Όρος τα τελευταία 30 χρόνια.

Σημείωση: Το παρακάτω βίντεο είναι ομιλία του Γέροντος Νίκωνα στις 16 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου Αθηνών με θέμα ''Σκληρή Αγάπη''.

Ένας σύγχρονος θεολόγος και φιλόσοφος.


Από αριστερά Χρήστος Γιανναράς (καθ. Φιλοσοφίας), π. Παντελεήμων Μανουσάκης (καθ. Φιλοσοφίας στο Καθολικό Κολλέγιο Τιμίου Σταυρού Βοστώνης), π. Νικόλαος Λουδοβίκος.


Ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Λουδοβίκος γεννήθηκε στο Βόλο. Σπούδασε ψυχολογία, παιδαγωγική, θεολογία και φιλοσοφία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Παρίσι (Σορβόννη (Paris 4) και Institut Catholique de Paris) και το Cambridge. Είναι διδάκτορας Θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990).

Εργάστηκε στο Ερευνητικό Κέντρο για τον Αρχέγονο Χριστιανισμό Tyndale House του Cambridge και δίδαξε ή έδωσε σεμινάρια στο Κέντρο Προχωρημένων Θεολογικών και Θρησκευτικών Σπουδών (C.A.R.T.S.) της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Cambridge, στο Πανεπιστήμιο του Durham, δίνοντας επίσης διαλέξεις και σε άλλα Παν/μια ή Ερευνητικά Κέντρα.

Σήμερα είναι καθηγητής της Δογματικής και της Φιλοσοφίας στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης, επιστημονικός συνεργάτης-συγγραφέας στο μεταπτυχιακό Θεολογικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και part-time λέκτορας στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Cambridge. Έργα του σε μορφή βιβλίου: Η Ευχαριστιακή Οντολογία (Δόμος, Αθήνα 1992), Η κλειστή πνευματικότητα και το νόημα του εαυτού (Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999).

(Πηγή: www.armosbooks.gr)

Μία πολύ ωφέλιμη ομιλία του π. Νικολάου στην Ιερά Μονή οσίου Δαυίδ στην Εύβοια (01-08-2021).

Ο όσιος Παΐσιος για τις δοκιμασίες και ασθένειες στη ζωή του ανθρώπου.

Με αφορμή την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και το νόημα του Σταυρού στη ζωή μας..

Κάνετε κλικ στο παρακάτω πλαίσιο για να διαβάσετε το κείμενο.

Ο ''Άνθρωπος του Θεού'' και το δάκρυ του νέου στον θερινό.

Οι καλές ταινίες και τα καλά βιβλία σε αλλάζουν για πάντα! "Ο άνθρωπος του Θεού" είναι μια ταινία όπου και ξένος να είσαι με την πίστη, θα σταθείς και θα σκεφτείς!

Στο σενάριο αγάπησα τις λεπτομέρειες! Όπως το γεγονός που γράφουν όλες οι βιογραφίες του Αγίου, πως στην προσευχή του στην Παναγία μας, της μιλούσε στον πληθυντικό!

Αγάπησα που είδα στην οθόνη το γεγονός που από μικρή μ' είχε συγκλονίσει όταν το διάβασα κι αν έλλειπε θα ήταν βασική παράλειψη. Ο Άγιος όταν ήταν διευθυντής της Ριζαρείου σχολής και αρρώστησε ο οικονόμος, σηκωνόταν την νύχτα και καθάριζε κρυφά απ' όλους τις τουαλέτες, προκειμένου να μην χάσει την δουλειά του!

Αγάπησα τις ανθρώπινες ώρες του πόνου του Αγίου και του πικρού "γιατί" που ξεστομίζουμε όλοι στον πόνο και την αδικία όταν γίνεται εναντίον μας. Μόνο που ο Άγιος, κι αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στην ταινία, το εξέφραζε μόνο τις ώρες της προσευχής για λίγο κι αμέσως συνέχιζε με την ευχή του Ιησού και τις μετάνοιες...Το βασανιστικό "γιατί" του καθένα μας επανέρχεται με την δυνατή σκηνή του τέλους στο νοσοκομείο, όταν ο τετραπληγικός ασθενής που νοσηλεύεται στον ίδιο θάλαμο ρωτά τον άνθρωπο του Θεού, για ποιον λόγο είναι στη ζωή αφού είναι σ' αυτή την κατάσταση. Για να ακουστεί: "Είναι μια ερώτηση που θα έπρεπε να κάνει κάθε άνθρωπος στον εαυτό του"...

Καθόλου επιτηδευμένα με μικρές λεπτομέρειες διακρίνεις την αγάπη του Αγίου για το καθετί! Για τα λουλούδια, για τα δέντρα, για τον σωματικό πόνο, για τα παιδιά, για τους αλλόθρησκους, για τους διώκτες του, για τους επαίτες και πονεμένους.

Οι σχέσεις που "χτίζει" είναι σχέσεις καρδιάς, για αυτό ακόμα κι όσοι τον αντιπαθούν όταν τον ζήσουν έρχονται "εις εαυτόν". Η μουσική, η φωτογραφία, τα σκηνικά είναι όλα αντάξια της βιογραφίας! Όσο για τον κ. Άρη Σερβετάλη δεν είναι απλώς η υποκριτική του δεινότητα σημαντική. Είναι ένας πιστός που ήξερε, που ένιωθε, που ασκήτεψε-ασκήθηκε για να αποδώσει την μεγάλη μορφή του Αγίου Νεκταρίου και πραγματικά χαριτώθηκε! Εξέπεμπε την γλυκύτητα και την απαλότητα της αγιότητας! Ήθελες να διαπεράσεις το πανί, να γονατίσεις μπροστά του και να εξομολογηθείς! Νιώθω πως σε ώρες προσωπικής μου ταραχής θα ανατρέχω στην ηρεμία της μορφής του σ' αυτή την ταινία.

Είναι και ο Άγιος Νεκτάριος σκάνδαλο για την ανθρώπινη λογική και τα ανθρώπινα μέτρα! Τόση σιωπή και αγάπη σε τόση συκοφαντία και λάσπη... Τόσος άδικος πόνος! Υπάρχει στην ταινία μια σκηνή που του λένε: Αν εγώ ήμουν στην θέση σας, μ' όλα αυτά που σας έκαναν δεν θα ξαναπατούσα στην εκκλησία και απαντά: "Αλίμονο αν η πίστη μου εξαρτάται από τους ανθρώπους". Όλη η ταινία βοά πως η γαλήνη του Χριστού είναι ο μοναδικός αληθινός τόπος χαράς!

Αν με άκουγαν οι συντελεστές και οι δημιουργοί της ταινίας για τους κόπους τους και για "μπράβο" θα ήθελα μόνο να μεταφέρω μια σκηνή από το θερινό σινεμά. Ανοίγουν τα φώτα και δίπλα μου, στην απέναντι σειρά, κάθεται ένας νεαρός 20-22 χρόνων, από την όψη καθόλου εκκλησιόπαιδο, μάλλον τον "Λάζαρο" (από το "Είσαι το ταίρι μου") πήγε να δει, με σκυμμένο το κεφάλι να κλαίει διακριτικά! Έμεινε σ' αυτή την θέση μέχρι που έφυγα. "Τι έπαθες, τι κατάλαβες;" ρωτούσε η κοπέλα δίπλα του. Σιωπή! Ποιος νοιάζεται για κριτικές και εισιτήρια; Έστω ένας να έσκυψε μέσα του... Και θα είναι πολλοί! Να το δείτε και να αφεθείτε...

(Πηγή: antifono.gr)

Μία ταινία για τον άγιο Νεκτάριο στους κινηματογράφους...

Πρεμιέρα στους κινηματογράφους για την ταινία ''Ο άνθρωπος του Θεού'' (Man of God) στις 24 Αυγούστου, όπου ο Άρης Σερβετάλης υποδύεται τον άγιο Νεκτάριο. Μεταξύ άλλων γνωστών και καταξιωμένων ηθοποιών, στην ταινία πρωταγωνιστεί και ο Mickey Rourke (Μίκι Ρουρκ).

Η ταινία της Yelena Popociv ενθουσίασε και συγκίνησε το κοινό. Ο Άρης Σερβετάλης σε μία θαυμάσια και βιωματική ερμηνεία μεταφέρει στο κοινό το πρόσωπο του αγίου Νεκταρίου, τις δοκιμασίες και τους διωγμούς που υπέστη, αλλά και την σταθερή του πίστη στον Θεό.

Όπως έγραψε και ο τηλεκριτικός Ιάσων Τριανταφυλλίδης για την ερμηνεία του βασικού πρωταγωνιστή Άρη Σερβετάλη ''...δεν ερμηνεύει απλώς έναν ρόλο, ούτε καν αυτό που έλεγαν παλιά γίνεται ο ρόλος του, είναι κάτι πιο πάνω και πιο βαθύ...

Στην ουσία ο Άρης Σερβετάλης παίρνει από το χέρι την ταινία, η οποία διαθέτει ένα πλάτος αλλά ελάχιστα βάθος, και την οδηγεί στα πιο βαθιά κι ουσιαστικά μονοπάτια του μυαλού και της καρδιάς, δηλαδή στην πίστη''.

Διαβάστε παρακάτω ένα κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου στην Πεμπτουσία όπου αναφέρεται στην ταινία μέσα από τα δικά του μάτια.

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για τον εκκλησιασμό...

Στις μέρες μας ο κόσμος εκκλησιάζεται ολοένα και λιγότερο. Βέβαια, το ζητούμενο δεν είναι ένας ναός γεμάτος από κόσμο που δεν γνωρίζει γιατί εκκλησιάζεται, αλλά ένα συνειδητοποιημένο ποίμνιο, ένας συνειδητοποιημένος κόσμος. Αυτός ο κόσμος ακόμη κι αν είναι λίγος, σημασία έχει πως θα γνωρίζει για ποιον λόγο έρχεται στην Εκκλησία. Αυτό σημαίνει μάλιστα μία σταθερή αναφορά του στο πρόσωπο του Χριστού με τον Οποίο συνεχώς θα γνωρίζεται και συνεχώς θα εκπλήσσεται. Γιατί ο Τριαδικός Θεός, ο Θεός της ιστορίας μας είναι ένας εκπλήσσων Θεός!

Το γεγονός ότι ο κόσμος δεν εκκλησιάζεται, έχουμε την εντύπωση πως είναι σημείο των καιρών μας. Κι όμως δεν είναι έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει ήδη από τον 4ο αιώνα! Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μία ομιλία του αναφέρεται στον εκκλησιασμό.

Για να διαβάσετε το κείμενο κάνετε κλικ στο παρακάτω τετραγωνάκι.