ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ

Η ενορία του Αγίου Δημητρίου Διάβας έχει τρία (3) εξωκλήσια στην δικαιοδοσία της:

Άγιος Αθανάσιος (Κοιμητηριακός Ναός)

Αγία Παρασκευή

Άγιος Γεώργιος