Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Διάβας, βρίσκεται στην πλατεία του χωριού της Διάβας και σύμφωνα με τα λεγόμενα των γερόντων, χτίστηκε από χτίστες της Μηλιάς Μετσόβου. Ο Ναός υπέστη καταστροφή από τους Τούρκους στις 25 Ιουλίου 1897. Σύμφωνα με την κτιτορική επιγραφή ο Ναός ανοικοδομήθηκε το 1901 και σύμφωνα με τη χρονολογία στην πλάκα της Αγίας Τραπέζης, η οποία εδώ και χρόνια κοσμεί πλέον τον εξωτερικό χώρο του εξωκλησιού της Αγίας Παρασκευής, φαίνεται να λειτουργήθηκε το 1904. Περί εγκαινίων δεν υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες εκτός κι αν η χρονολογία της παραπάνω πετρόπλακας ληφθεί και ως χρόνος καθαγιασμού εγκαινίων. Ο Αυγερινός Αβέρωφ ενίσχυσε οικονομικά την ανοικοδόμηση του Ναού.

Ο Ναός είναι ρυθμού βασιλικής, λιθόκτιστος με τρία κλίτη και οι τοξοειδείς καμάρες, εκατέρωθεν του μεσαίου κλίτους, του οποίου η οροφή είναι υπερυψωμένη, στηρίζονται σε τέσσερις σε κάθε πλευρά, τετράγωνους πεσσούς - κολώνες.

Υπάρχει μία παράδοση σύμφωνα με την οποία αρχικά τιμόταν ο Άγιος Παντελεήμων (στην περιοχή υπήρχε θεραπευτικό ίδρυμα) και στη συνέχεια, σύμφωνα με τοπικό θρύλο, προστέθηκε και ο Άγιος Δημήτριος. Επίσης, δεν αποκλείεται κάποια ομάδα εποίκων (πιθανόν Αρβανίτες αποτελούμενοι από 32 οικογένειες) να τιμούσαν στον τόπο απ' όπου ήρθαν, τον Άγιο Παντελεήμονα.

(πληρ.: Πρωτοπρεσβυτέρου Φωτίου Βούρλα - πρ. εφημερίου Διάβας, ''Ο ενοριακός Ναός Αγίου Δημητρίου Διάβας'', 2018)