Διδάγματα από το αλάτι και το λυχνάρι.

Ματθ. 5, 14 - 19.

Εσείς είστε το φως του κόσμου∙ δεν είναι δυνατόν να κρυφτεί πόλη, που βρίσκεται πάνω σ' ένα βουνό. Ούτε ανάβουν λυχνάρι και το τοποθετούν κάτω από το μόδι, αλλ' επάνω στον λυχνοστάτη και έτσι λάμπει σε όλους, που βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι πρέπει να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Μην νομίσετε ότι ήλθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα για να καταργήσω, αλλά για να εκπληρώσω.

μόδι= μετρικό σκεύος